Przejdź do głównej zawartości

[FKP/FKF/F50] Bilans – niezgodność Aktywów z Pasywami